Εισαγωγή στην Ινδική αστρολογία

Η Ινδική αστρολογία θα μπορούσε να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν στην ανθρωπότητα. Χρονολογείται εδώ και 7000 χρόνια και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της κουλτούρας της Ινδίας. Στη Δύση έγινε γνωστή στη δεκαετία του 1950.
Η Ινδική αστρολογία λέγεται ότι προήλθε από οράματα των αρχαίων προφητών της Ινδίας. Η γνώση πέρασε δια μέσου των αιώνων με την προφορική παράδοση. Όμως πολλή γνώση χάθηκε μέσα σ’ αυτή τη διαδρομή, αλλά η καρδιά αυτής της γνώσης παραμένει ακόμη.

Συγγραφέας: Ελένη Ασλάνη

Η βασική της αρχή είναι η εσωτερική αυτογνωσία. Σκοπός της δεν είναι να μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε εκτεθειμένοι στις εξωτερικές δυνάμεις αλλά να μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε τη ζωή μας για μια μεγαλύτερη αυτοανάπτυξη.
Αναγνωρίζει τέσσερις σκοπούς στη ζωή, kama, artha, dharma και moksha, οι οποίοι εκφράζονται σ’ ένα γενέθλιο χάρτη δια μέσου των οίκων.

 • Kama: αντιπροσωπεύει τις επιθυμίες και τις ανάγκες του ατόμου σ’ ένα πολύ πρακτικό επίπεδο με σκοπό την ευχαρίστηση. Ότι κάνουμε στη ζωή πρέπει να είναι μια πηγή χαράς και να μη προκαλεί πόνο σε κανένα δημιούργημα. Ο 3ος, ο 7ος και ο 11ος είναι οίκοι «kama».
 • Artha: είναι η επίτευξη των στόχων μας δια μέσου απόκτησης πραγμάτων αξίας, του πλούτου, που θα επιτρέψει να συμπληρώσουμε την ισχύ μας στη ζωή, στην εργασία, στην καριέρα και γενικά στα οικονομικά θέματα. Ο 2ος, ο 6ος και ο 10ος είναι οίκοι «artha».
 • Dharma:αντιπροσωπεύει τις αρχές, τον νόμο και αναφέρεται στην ανάγκη μας για τιμές ή κοινωνική αναγνώριση. Είναι το καθήκον μας στους άλλους και στους εαυτούς μας. Ο 1ος, ο 5ος και ο 9ος είναι οίκοι «dharma».
 • Moksha: είναι η απελευθέρωση του ατόμου και αναφέρεται στις ανάγκες για πνευματική ανάπτυξη. Είναι επίσης η κατάσταση «νιρβάνα» που μας οδηγεί ν’ αφήσουμε την φυσική ζωή και να αναζητήσουμε υψηλότερη συνείδηση. Ο τελικός σκοπός για κάθε ενσαρκωμένη ψυχή. Ο 4ος, ο 8ος και ο 12ος είναι οίκοι «moksha».

Στην Ινδική αστρολογία χρησιμοποιούμε τον Αστρικό Ζωδιακό, ενώ στη Δυτική τον Τροπικό. Και οι δυο ζωδιακοί είναι λειτουργικοί. Ο μεν Αστρικός δηλώνει τα γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο άτομο σύμφωνα με τις προηγούμενες πράξεις του, ενώ ο Τροπικός δείχνει τις εμπειρίες που έχει το άτομο από τα γεγονότα της ζωής του καθώς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, κάτι που δεν το κάνει η Ινδική αστρολογία.
Η διαφορά μεταξύ Τροπικού και Αστρικού ζωδιακού βρίσκεται στην θέση της 0 μοίρας Κριού, δηλαδή της αρχής του αστρολογικού έτους. Ο Τροπικός είναι γνωστός σαν «συμβολικός» ζωδιακός γιατί η εαρινή ισημερία στις 20 – 21 Μαρτίου (κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο) θεωρείται πάντα στην 0 μοίρα Κριού. Ο Αστρικός είναι ένας «σταθερός» ζωδιακός γιατί η αρχή τους αστρολογικού έτους συμπίπτει πάντα με την πρώτη μοίρα του πραγματικού αστερισμού του Κριού. Λόγω του γεγονότος ότι το εαρινό σημείο στις 21 Μαρτίου πέφτει περίπου στις 6ο ιχθύων 17΄, η αρχή του Ινδικού αστρολογικού έτους ορίζεται γύρω στις 14 Απριλίου.
Η διαφορά σε μοίρες μεταξύ του Τροπικού και Αστρικού ζωδιακού καλείται ayanamsha.
Στα Σανσκριτικά «ayana» σημαίνει ηλιοστάσιο και «amsha» σημαίνει μερίδα, τμήμα.
Ο όρος ayanamsha αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ του σημείου της εαρινής ισημερίας στους σταθερούς αστέρες και εκείνης του πρώτου σημείου του αστερισμού του Κριού.
Οι υπολογισμοί του ayanamsha γύρω στο 1950 ήταν 21ο 40’ και 23ο 10’ σύμφωνα με τους Ινδούς αστρολόγους.
Τα πιο συνήθη ayanamsha που χρησιμοποιούνται από τους αστρολόγους για το 1997 είναι: Fagan – Bradley 24o 42’ – Lahiri 23o 49’ – Krishnamurti 23o 43’ – B.V. Raman 22o 22’

Τo πιο αποδεκτό ayanamsha από τους αστρολόγους και από τις περισσότερες Σχολές Βεδικής Αστρολογίας είναι του Lahiri.

 

Κλάδοι της Ινδικής αστρολογίας

Όπως και στη Δυτική έτσι και στην Ινδική αστρολογία εκτός της γενέθλιας ή Rasi, υπάρχουν διάφοροι κλάδοι όπως:

 • Muhurta δηλ. η επιλεκτική αστρολογία που αναφέρεται στην επιλογή της σωστής στιγμής για την έναρξη διαφόρων επιχειρήσεων
 • Vivaha δηλ. η συναστρία, για γάμο ή για να προσδιορισθεί όσο το δυνατόν η καλλίτερη ώρα για την τελετή του γάμου.
 • Prasna δηλ. η ωριαία αστρολογία που δίνει απάντηση σ’ ένα συγκεκριμένο ερώτημα και βασίζεται στο χάρτη που καταστρώνεται τη στιγμή της ερώτησης κι όχι στο γενέθλιο χάρτη.
 • Vaarshapthal η ετήσια πρόβλεψη γεγονότων για κάθε χρονιά.
 • Samhita δηλ. η πολιτική αστρολογία. Ο χάρτης που καταστρώνεται για να δούμε γεγονότα κρατών, καιρικών συνθηκών, επιδημιών, πολέμων, καταστροφών.
 • Samhita που είναι ένας κλάδος μόνο για την Ινδική κι όχι για την Δυτική. Αναφέρεται στην ερμηνεία των ονείρων, στη συμπεριφορά των πουλιών και των ζώων. Επίσης στην εμφάνιση στον ουρανό του Ουράνιο τόξου, των κομητών και των μετεωριτών.
 • Yatra, η στρατιωτική αστρολογία. Αυτός ο κλάδος χρησιμοποιείτο παλαιότερα όταν η Ινδία αποτελείτο από πολλά βασίλεια που τα κυβερνούσαν δυναστείες. Χρησιμοποίησαν αυτό τον κλάδο για να επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή για στρατιωτική επίθεση αφού ελάμβαναν υπόψη και τον γενέθλιο χάρτη του βασιλιά.

Ινδικός Αστρολογικός Χάρτης

Για να καταστρώσουμε ένα ωροσκοπιακό χάρτη σύμφωνα με την Ινδική αστρολογία πρέπει να μεταφέρουμε όλους τους πλανήτες από ένα χάρτη Δυτικής αστρολογίας προς τα πίσω τόσες μοίρες όσες λέει το ayanamsha.
Υπάρχουν δύο τύποι χαρτών. Ο Νότιος Ινδικός και ο Βόρειος Ινδικός. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο Νότιος Ινδικός.

Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το Βόρειο Ινδικό χάρτη και στη δεξιά το Νότιο Ινδικό.

Στον Ινδικό χάρτη τα ζώδια αντιστοιχούν πάντα στα ίδια τετράγωνα και ο ωροσκόπος σημειώνεται με μια διαγώνια γραμμή στο τετράγωνο που πέφτει.
Οι οίκοι αριθμούνται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και το σύστημα οίκων που χρησιμοποιείται είναι των ίσων οίκων. Ο ωροσκόπος κατά τους Ινδούς είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο. Για την εύρεσή του ακολουθείται η ίδια μέθοδος όπως και στην Δυτική, μόνο που τον μετατρέπουμε από Τροπικό σε Αστρικό Ζωδιακό.

 

Ονομασία των οίκων και η σημασία τους

 1. Ο πρώτος οίκος καλείται Lagna δηλ. ωροσκόπος, ή Tanu δηλ. σώμα. Οι Ινδοί αστρολόγοι δίνουν μεγάλη σπουδαιότητα και στο ζώδιο του ωροσκόπου καθώς και στο ζώδιο της Σελήνης, παρά στο ζώδιο του Ήλιου, όπως οι Δυτικοί αστρολόγοι.
 2. Ο δεύτερος οίκος καλείται Artha ή πλούτος και δηλώνει περιουσία της οικογένειας και συμβολίζει τις οικονομικές καταστάσεις.
 3. Ο τρίτος οίκος καλείται Bhratr, δηλ. οίκος των αδελφών (αδελφοί και αδελφές) καθώς και Virya δηλ. του σθένους. Επίσης δηλώνει και την τροφή και τους φίλους.
 4. Ο τέταρτος οίκος καλείται Bandhu κι αντιπροσωπεύει το σπίτι και τις σχέσεις με την μητέρα, τις ρίζες δηλ. από που προέρχεται το άτομο, όπως ανέσεις και μόρφωση.
 5. Ο πέμπτος οίκος καλείται Putra κι αντιπροσωπεύει τον οίκο των παιδιών και των δύο φύλων. Επίσης τα παιδιά του ατόμου, την εξυπνάδα, το προηγούμενο κάρμα από την άποψη πως επιδρά στο πεπρωμένο σ’ αυτή τη ζωή.
 6. Ο έκτος οίκος καλείται Ari δηλ. εχθρός, ή Vrana δηλ. πληγές. Επίσης είναι ο οίκος της ασθένειας και των συγγενών, αλλά των λιγότερο στενών.
 7. Ο έβδομος οίκος καλείται Kalatra δηλ. σύζυγος, ή Kama δηλ. αγάπη. Είναι οίκος γάμου (συντρόφου), γενναιοδωρίας και σεβασμού.
 8. Ο όγδοος οίκος καλείται Mrtyu δηλ. θάνατος, ή Randhra δηλ. το ζωτικό σημείο του σώματος.
 9. Ο ένατος οίκος αντιπροσωπεύει τη θρησκεία και τις καλές πράξεις – Dharma – και το Guru δηλ. τον πνευματικό δάσκαλο. Επίσης δηλώνει οτιδήποτε συνδέεται με την καλή διαβίωση.
 10. Ο δέκατος οίκος καλείται Karma σε καθημερινό επίπεδο της εργασίας ή καριέρας και Mana δηλ. της υπερηφάνειας ή του αυτοσεβασμού. Δηλώνει το κοινωνικό υπόβαθρο, τη γνώση, το ρουχισμό. Με άλλα λόγια το πώς στέκεται το άτομο στη κοινωνία και τι εντυπώσεις δημιουργεί στους άλλους.
 11. Ο ενδέκατος οίκος καλείται Aya δηλ. κέρδος και δηλώνει τα κέρδη, τη περιουσία, την επιτυχία κυρίως με την έννοια των οικονομικών.
 12. Ο δωδέκατος οίκος καλείται Vyaya δηλ. απώλεια και συμβολίζει τη κακοτυχία και τις οικονομικές απώλειες. Επίσης και τα ταξίδια.

Γενικά οι έννοιες των οίκων μοιάζουν με αυτές της Δυτικής παράδοσης και τα Σανσκριτικά ονόματά τους έχουν ομοιότητα με τα ονόματα της Ευρωπαϊκής αστρολογίας του παρελθόντος.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s