Επιστροφή του Κρόνου «…ο Χρόνος, ο Κρόνος και ο Δρόμος»

Κάτι συνταρακτικό συμβαίνει, τουλάχιστον στους περισσότερους από εμάς, καθώς πλησιάζουμε στα τριάντα. Λέξεις όπως «χρόνος», «πραγματικότητα», «περιορισμός», «ευθύνη», αρχίζουν να παρεισφρύουν ενοχλητικά στο λεξιλόγιο μας με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι στο παρελθόν.

Λίγα στοιχεία για τις Σεληνιακές Επιστροφές

Τελευταία δημοσίευσα σε forum του εξωτερικού λίγα στοιχεία για την τεχνική των σεληνιακών επιστροφών, τα οποία θα ήθελα να τα συνοψίσω και εδώ ελπίζοντας ότι θα δώσουν μερικά ερεθίσματα και ιδέες για έρευνα σε όποιον ενδιαφέρεται.

Οι επιστροφές των πλανητών και οι κρίσεις της μέσης ηλικίας

Η αστρολογία τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα της προς το μέσο άνθρωπο και η πρώτη εικόνα που εκπέμπει το “image” της προς την κοινή γνώμη δεν είναι πλέον αποκλειστικά αυτή της τέχνης της πρόβλεψης (μίας τέχνης λίγο πολύ μαντικής βασισμένης σε «κληρονομικές» ικανότητες) αλλά και αυτή μιας γλώσσας ψυχολογικής αναζήτησης και…

Τα 3 επίπεδα εξέλιξης του ωροσκοπίου και οι κύκλοι ζωής

Κοιτάζοντας με μια πρώτη ματιά ένα ωροσκόπιο, διακρίνουμε ως βασικά του στοιχεία την κυκλική του μορφή και την διαίρεσή του σε 12 ίσα τμήματα που αποτελούν τους 12 οίκους (σπίτια) του ωροσκοπίου.

Τι αποκαλύπτει ο χάρτης επιστροφής της Αφροδίτης;

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αστρολόγος στην πρόβλεψη είναι πολλά. Οι διελεύσεις και οι πρόοδοι είναι ίσως τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα από τους αστρολόγους και τους λάτρεις της αστρολογίας.